Regulament Campanie Facebook
Concurs cu tombola Premiere Scaun Racing

1. ORGANIZATORUL

“Tombola Premiere Scaun Racing” (denumita in continuare “Tombolă”) este S.C.
CONEX DISTRIBUTION S.A., o societate comercială română, cu sediul în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 32, – corp
clădire C4, cam. 4 şi 5; corp clădire C5, cam. 3, 4, 5, având C.I.F RO 16019310
Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook.
Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în
vigoare și este valabil gratuit oricărui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul
Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de
Facebook sau a legislației în vigoare.

2.CONDIȚII DE PARTICIPARE*
Campania se adresează doar persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România, care au vârsta de
cel puțin 18 ani și dețin un cont de Facebook.
Înscrierile la tombolă se desfășoară începând cu data de 10.03.2021 ora 12.00.
Se declară încheiată perioada de înscriere ca fiind data de 17.03.2021 ora 12.00
Data extragerii Tombolei Premiere Scaun Racing este 17.03.2021 dupa ora 12.00.
*Angajații S.C. Conex Distribution S.A. sau membrii familiilor acestora nu pot participa la “Tombola
Premiere Scaun Racing”.

3. ACCEPTAREA REGULILOR
Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de S.C. CONEX
DISTRIBUTION, “Tombola Premiere Scaun Racing”, cât și acceptarea regulamentului Facebook.

4. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfășoară de pe [10/03/2021], de la ora 12.00, până pe [17/03/2021], la ora 12.00.
Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. MECANISM DE PARTICIPARE
Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs.
Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași:
5.1 Să intre pe pagina de Facebook Premiere Classe Parts și să dea like paginii
(https://www.facebook.com/PremiereClasseParts )
5.2 Să dea like postării concursului și să eticheteze (tag) cel puțin 2 persoane.

Participarea poate fi introdusă o singură dată. Administratorii paginii de Facebook Premiere
Classe Parts își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul
regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de
exemplu, mail-uri multiple, nume false sau conturi fără activitate recentă, etc.)

6. PREMIUL
Câștigătorii campaniei “Tombola Premiere Scaun Racing” vor fi premiați cu câte un scaun
Premiere Racing.
Număr premii disponibile : 5
Produs cadou : SCAUN RACING 2
Valoare totală cadouri : 3250 (TVA inclus)
Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz
fortuit). Premiul nu este transferabil.
Premiul va fi livrat către câștigător de S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A., iar premierea se face în
baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook, etc. (Date ce vor fi folosite în
acest scop).
Pentru ca un Participant sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca concomitent
urmatoarele conditii: – Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului
Regulament; – Dupa primirea mesajului pe Facebook din partea Organizatorului prin care este
informat ca a fost validat ca si castigator al premiului indicat, Participantul va trebui sa confirme
Organizatorului, datele pentru livrarea premiului in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare. In
cazul in care castigatorul nu trimite in termenul indicat informatiile solicitate de catre Organizator
sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, isi va pierde premiul si va fi extras un
nou castigator, respectiv rezerva extrasa. Daca nici acesta nu trimite in termenul indicat datele
solicitate, premiul nu va mai fi expediat si va ramane in posesia organizatorului.
Câștigătorii vor fi anunțati pe pagina oficială de Facebook PREMIERE CLASSE PARTS, în data de 17.03.2021.

7. ȘANSA DE CÂȘTIG
Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantul declara ca este de acord cu
prevederile prezentului Regulament, astfel ca isi va da acordul ca datele sale personale sa intre in
baza de date a S.C CONEX DISTRIBUTION S.A , sa fie prelucrate si utilizate de companie pe durata
campaniei, in scopuri precum: validare castigatori, atribuire premii si indeplinirea obligatiilor
fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul
explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
Participantilor. La cererea expresa a participantilor si a castigatorului, Organizatorul va asigura
acestora Dreptul de acces la datele prelucrare, Dreptul la rectificarea datelor, Dreptul la
ștergerea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor,
Dreptul de opoziție, Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, Dreptul de a
depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, alte drepturi, in
conformitate cu dispozitiile Regulamentului 679/2016 referitor la protecția datelor cu
caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) care îşi produce efectele
începând cu 25 Mai 2018. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite
Organizatorului pe adresa marketing@conexdist.ro in atentia Departamentului Marketing, o
cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre
terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia
in vigoare.
Organizatorul poate solicita Participantilor/ Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestei
Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video,
numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest
sens Participanii/ Castigatorii vor semna o declaratie in care sunt curprinsi, in mod expres si
neechivoc termenii acestui acord.

9. TERMENI ȘI CONDIȚII
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula tombola, dacă se cunosc date despre
fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și
corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior
acestei cauze (sau după, atunci când este posibil).
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau
fraudează concursul.

10. RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Prin participare acceptați să eliberați S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A. filialele sale, partenerii,
reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea,
decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i)
Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea
incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate
de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau
inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană
neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în
administrarea concursului și în procesarea participărilor.

11. DISPUTE
Acest concurs se află sub regulile stricte Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.
Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat
între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate
individual. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și
renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

12. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță
majoră, independent de voința organizatorului.
*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.